ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1324
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณาเทแอสพัลทับ สะพานหลังป่าช้า ม.1
ข้อความ ขอความกรุณาเทแอสพัลทับ สะพานหลังป่าช้า ม.1 บ.อุโมงค์ (ที่ต่อเติมขยายเสร็จใหม่)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)