ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1323
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณาตัดหญ้า
ข้อความ ขอความกรุณาตัดหญ้า 2 ข้างทาง ถนนเรียบเหมืองเก้าศอก ม.1-ม.2 ฝั่งทิศตะวันออก (ตอนนี้หญ้าขึ้นรกมากบังถนน)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1323 ขอความกรุณาตัดหญ้า​ 2​ ข้างทางถนนเลียบเหมืองเก้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรียบร้อย 10 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)