ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1322
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ และติดตั้งโค
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้มกับเจ้าหน้าเพื่อตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างวัดแม่ร่องน้อย ด้านติดกำแพง และติดตั้งโคมไฟตรงซุ้มประตูด้านทิศใต้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1322 ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดเเต่งก นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)