ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1321
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ช่วยนำรถน้ำไปดับฝุ่นทางรถบรรทุกดินตกเรียราดบริเวณถนนจากสี่แยกเทคโน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1321 ขอสนันสนุนรถบรรทุกน้ำพรมน้ำ ม.11 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)