ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1320
ผู้ร้อง นายบรรเทิง มงคล
เรื่อง กิ่งไม้ยื่นออกนอกถนน และต่ำ
ข้อความ เนื่องจากได้รับแจ้งจากรถรับเหมาเก็บขยะ ว่ามีกิ่งไม้ยื่นออกนอกถนน ทำให้กิ่งไม้มาเกี่ยวเอาถุงขยะที่บรรทุกตกลงถนน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตัด ตรงถนนเชียงใหม่-ลำพูน ้ตนขี้เหล็กหน้า ร.ร. อุโมงค์ 1 ประตูด้านรทิศใต้ อลัต้นจามจุรีหน้าสถานีรถไฟป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)