ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1319
ผู้ร้อง นางปาสิดา วงศ์สุพรรณ
เรื่อง ล้างทำความสะอาดตลาด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ล้างทำความสะอาดตลาดก่อนทำการเปิดตลาดในวันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์รถน้ำแล้ะเจ้าหน้าในการล้างตลาด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)