ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1318
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1318 ส่งผู้ป่วยติดเตียง ม.8 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)