ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1317
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ซ่อมแซมไฟกิ่งชำรุด
ข้อความ ขอให้ทางเทศบาลจัดส่ง จนท.ซ่อมแซมไฟกิ่งชำรุด 2 จุด ซอย 12 บ้านป่าเห็ว ม.5
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1317 ซ่อมแซ่มไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด ซอย 12 ม.5 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)