ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1315
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ เพื่อใช้ในการฉีดล้าง บริเวณศาลาแอโรบิก และศูนย์บริหารจัดการขยะของชุมชน และบริเวณถนนสายศาลาแอโรบิก ถึงวัดเชตวันหนองหมู ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 17 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1315 ขอสนับสนุนรถน้ำล้างศาลา ม.8 นายเชาว์ ตาใจ ดำเนินการเรียบร้อย 19 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)