ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1314
ผู้ร้อง กฤษกร ยะกรุณา
เรื่อง ขอยืมกรวยจราจร
ข้อความ เนื่องจากร้าน พ.ยิ่งเจริญการเกษตร จะจัดงาน วีนที่ 17-19 ธันวาคม 2564 จึงขอยืมกรวย 8 อัน จะนำส่งยืน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 17 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1314 ขอสนันสนุนกวนยจราจร นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 19 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)