ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1313
ผู้ร้อง นางรัตนา บัวซอย
เรื่อง ขอรถรับ-ส่ง และรถกระจายเสียงแห่ไปป่าช้า
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถโมบาย เพื่อรับส่งคนมางานศพ พ่อเนตร แก้วมา บ้านป่าเส้า ม.9 และขอรถกระจายเสียงนำแห่ไปป่าช้า ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม เวลา 10.00น. ณาปณกิจ ณ สุสานป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 17 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1313 ขอรถประชาสัมพันธ์งานศพ พ่อเนตร แก้วมา บ้านป่าเส้ ธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 19 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)