ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1312
ผู้ร้อง เกวลิน อินภักดี
เรื่อง ไฟกิ่งพัง
ข้อความ ไฟกิ่งบริเวณซอย 12 หมู่ 5 พัง 1 จุดหน้าบ้านที่มีตู้ ปณ.สีแดงอยู่หน้าบ้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1312 ไฟกิ่งพัง บริเวณซอย 12 ม.5 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)