ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1311
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถ EMS รับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปทำแผลที่ รพ.ลำพูนใกล้หมอ วันมี่ 15 ธใ๕.64 เวลา 13.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 15 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1311 ขอรถรับส่งผู้ป่วยล้างแผลที่โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 15 ธ.ค. 2564
1311 ขอนำผู้ป่วย ม.8ล้างแผลรพ.ใกล้หมอ นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 19 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)