ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1310
ผู้ร้อง นายสงการานต์ ปันโน
เรื่อง ขอเนินชลอความเร็ว
ข้อความ เนินชลอความเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุหลังวัดกอม่วง เส้นทางปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ - บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)