ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1309
ผู้ร้อง นายสิรพงศ์ กุศล
เรื่อง ขอความกรุณาความช่วยเหลือด้านการตัดแต่ง กิ่งไม้ใหญ่
ข้อความ ขอความกรุณาความช่วยเหลือด้านการตัดแต่ง กิ่งไม้ใหญ่ข้างบ้าน เนื่องจากตกหล่นใส่หลังคาบ้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 13 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)