ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1308
ผู้ร้อง นายนิพนธ์ มานะวะ
เรื่อง ขอเจาะวางท่อผ่านถนน
ข้อความ ขอเจาะวางท่อผ่านถนนเพื่อจะทำบ่อพักน้ำที่ท่วมขังในบ้าน ( บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 13 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)