ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1304
ผู้ร้อง นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่ง ซอยหลังอาคาร อสม. หมู่ที่ 9 ( หน้าบ้านหมอบุ๋ม )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1304 ขอซ่อมไฟกิ่ง ซอยหลัง อสม. ม.9 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)