ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1303
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอหินคลุกปรับถนน ขุดลอกลำเหมือง กำจัดวัชพืช
ข้อความ 1.ขอหินคลุกปรับถนน ซอยข้าง ร.ร.ชรินรัตน์ (ท.บ.3) จากบ้านนางลัดดา เตวิยะ ถึงหลังศูนย์โตโยต้า และขุดลอกลำดหมือง กำจัดวัชพืช ตลอดสุด๙อย เพื่อความสะดวกต่อการเดินเข้าสู่สวน และจัดเก็บผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร ไปสู่ตลาด และผู้บริโภค 2.ขอหินคลุกปรับถนนซอยหน้าวัดแม่ร่องน้อย (ข้างแม่น้ำร่องน้ำใส) ไปถึง หมู่ 8 เพื่อสะดวกต่อการเดินสัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้าน ตลอดถึงการระบายพืชผัก เพื่อการเกษตรนำสู่ตลาดและผู้บริโภค
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)