ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1302
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครขุดลอกลำเหมืองป่าคา
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครขุดลอกลำเหมืองป่าคา ข้างรางรถไฟ ม.1 บ้านอุโมงค์ จนถึงข้างร้านเคาะพ่นสี (เนื่องจากหญ้ารกทึบ น้ำระบายลำบาก ) จึงขอความอนุเคราะห์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)