ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1301
ผู้ร้อง นายประสิทธ์ เพ็งกาด
เรื่อง ขออนุญาตเปิดกาดก้อม
ข้อความ ขออนุญาตเปิดกาดก้อม ณ สนามกีฬาล้างอดนเมือง บ้านอุโมงค์ มีร้านอาหารหรือขายสินค้า ประมาณ 20 ที่ เปิดวันมี่ 15 ธ.ค.64 เวลา 16.00-21.00 น. ของทุกวัน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 08 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1301 ขออนุญาตเปิดกาดก้อม กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)