ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1300
ผู้ร้อง นายบถญเป็ง ตาใจ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งซอยหลังบ้านหลอดสุดท้ายเสีย ขอซ่อมด่วน บริเวณแผนที่ที่วาดมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1300 ไฟกิ่งซอยหลังบ้านหลอดสุดท้ายเสีย นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)