ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1299
ผู้ร้อง นางกฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอยางมะตอย 12 ถุง ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ
ข้อความ ถนนเป็นหลุ่ม เป็นบ่อ 1.ถนนทางทิศตะวัน ทางรถไฟสายวัฒนธรรม 2.ถนน ปากซอย บ้านป่าเส้า หน้าวัดป่าเส้า 3.หลังซอย 42 ขอยางมะตอย 12 ถุง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)