ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1298
ผู้ร้อง นางสาวศรีวัย แก้วยะ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำส่ง ผู้ป่วยติดเตียงตามหมอนัด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถรับ ส่ง ผู้ป่วยตามแพทย์นัดหมาย วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. น.ส.พรทิพย์ (รับบ้านนางสาวศรีวัย ) เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการติดเตียง โดยโทรประสานตามหมายเลขที่แจ้ง
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 07 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)