ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1297
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอติดตามความคืบหน้า การขยายเขตไฟกิ่ง บ้านป่าเห็ว ห
ข้อความ ตามที่ข้าพเจ้าได้ยืนคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟกิ่ง บริเวณนาทราย ซอย 7 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 มีผลความคืบหน้าว่า ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)