ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1296
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอรถแม็คโคร
ข้อความ ขอความกรุณานำรถแม็คโคร ขุด-ปรับ-เกลี่ย ดินบริเวณสุสานป่าช้าอุโมงค์ ม.1 และขุดรากต้นไม้ออกจำนวน 2 ต้น ภายในบริเวณป่าช้า จึงขอความกรุณาและแจ้งกลับด้วยว่าจะไปทำวันไหน จึงขอความอนุเคราะห์มาณโอกาศนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 03 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)