ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1295
ผู้ร้อง นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์
เรื่อง กำจัดผักชบชวาหน้าวัดป่าเห็วหลัง รร.อนุบาลเมืองลำพู
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณหน้าวัดป่าเห็ว หลัง รร.อนุบาลเมืองลำพูน โดยได้รับการแจ้งจากพระวัดป่าเห็ว ให้ดำเนินโดยพลัน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 03 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)