ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1294
ผู้ร้อง นายสรวิศ บุญป้อ
เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบรางรถไฟ
ข้อความ ถนนสาธารณะเลียบรางรถไฟระหว่างบ้านอุโมงค์งามและคุ้มนกรณ์ชำรุดเสียหายหนัก ให้เทศบาลอุโมงค์ดำเนินการประสานงานกับการรถไฟเพื่อดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 03 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)