ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1293
ผู้ร้อง นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอรถไปรับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากหมอนัด วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ป่วยชื่อนายธนเดช มณีรัตน์ ( ม.10 ชัยสถาน)
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 02 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1293 รับผู้ป่วยตามแพทย์นัดบ้านชัยสถาน ม.10 นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 03 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)