ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1290
ผู้ร้อง นางเจิมขวัญ จันท์เต๊ง
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 01 ธ.ค. 2564
เลขรับที่ 1290
ผู้ร้อง นางสายแก้ว อินต๊ะมล
เรื่อง ขอแจ้งซ่อมไปกิ่งเสีย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟกิ่งเสีย บริเวณบ้านพักป้าดา ม.2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)