ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1288
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงสำรวจ วัชพืนผักตบชวา
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงสำรวจ วัชพืนผักตบชวา และน้ำเน่าเหม็นข้างถนนด้านทิศติดถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตั้งแต่สพานบ้านไร่ ม.8/ม.9/ม.10/ม.11 ตลอดแนว จึงขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปสำรวจและห่างทางแก้ไข
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1288 ขอเจ้าหน้าที่ร่วมลงสำรวจวัชพืชผักตบชวาและน้ำเน่าเห กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 20 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)