ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1285
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอรถแม็คโคร
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำรถมากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในลำน้ำร่องเชี่ยวของชุมชนบ้านไร่ ม.8 เพื่อให้น้ำสะอาดเนื่องจากต้องต้อนรับอธิบดีในการเปิดศูนย์จัดการขยะ จึงขอให้มาร่วมกันจัดการฝนวันที่ 23 ธันวาคม 64
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)