ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1284
ผู้ร้อง นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงศ์
เรื่อง ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยชื่อ นางอิน กันทะวงศ์ บ้านเลขที่ 17/2 ม.8 (ชุมชนบ้านไร่) บริเวณอยู่ระหว่าง ซอย 3-4 หรือบ้านยายอิสลาม ในวันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 8.30 (หมอนัดเวลา 09.00น.)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1284 นำผู้ป่วยติดเตียงตามแพทย์นัดส่ง รพ.ลำพูน ม.8 นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 30 พ.ย. 2564
1284 ขอรับส่งผู้ป่วยติดเตียงหมอนัด ส่ง รพ ลำพูน ธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 30 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)