ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1283
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอรถดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดสุสานป่าเส้า
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขอรถดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดสุสานป่าเส้า ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเทศบาลอุโมงค์จะให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)