ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1282
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอสนับสนุนรถแม็คโคร
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทางเทศบาล เรื่องการขอสนับสนุนรถแม็คโคร เพื่อมาช่วยปรับพื้นที่ ที่สุสานป่าเส้า เพราะมีกองดินและวัชพืชจำนวนมากเนื่องจากแรงงานคนไม่สามารถจะทำได้ ขอความกรุณามาในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)