ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1281
ผู้ร้อง นางสาวอริสรา ภูรธนพิทักษ์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอรถรับส่งผู็ป่วยติดเตียง นางอารีย์ ไชยสิทธ์ (แม่เอ๋) ขอความกรุณาไปรับ-ส่ง โรงพยาบาลลำพูน วันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 07.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 26 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1281 รับผู้ป่วยติดเตียง ม.7 ส่งโรงพยาบาลลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 29 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)