ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1280
ผู้ร้อง นางประไพศรี ล้านแปง
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง บ้านป่าเส้า จำนวน 2 จุด
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่ง บริเวณหน้าบ้าน ซ฿่งเสียมาหลายวันแล้ว บ้านผู้ขออยู่บริเวณมุมสี่แยกไปไปซุปเปอร์๋ (ม.9 แยกเทคโนฯ)ใกล้ร้านขายของป้าพิน และจุดที่ 2 บริเวณมุกสี่แยกด้านทิศเหนือหน้าสวนลำไย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 26 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1280 ซ่อมไฟกิ่ง บ้านป่าเส้า จำนวน 2 จุด นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 30 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)