ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1279
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์
เรื่อง ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปทำแผลกดทับที่โรงพยาบาลลำพูนใกล
ข้อความ ขอรถ EMS รับ - ส่ง ผู้ป่วยไปทำแผลกดทับที่โรงพยาบาลลำพูใกล้หมอ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 03 พ.ย. 2564
เลขรับที่ 1279
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1279 นำผู้ป่วยตามแพทย์นัดส่ง รพ.ลำพูนใกล้หมอ ม.8 นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 30 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)