ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1278
ผู้ร้อง นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน
เรื่อง ต้นไม้สูงใหญ่ ขึ้นข้างถนนและใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
ข้อความ ตอนและตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วง และตันไม้สักที่ขึ้นถนนในหมู่บ้านสันกับตอง 2 จุด 1.จุดที่ 1 ต้นมะม่วงหน้าบ้านนางวันเพ็ญ อ่อนแสงคุณ 2 ต้น 2.จุดที่ 2 ต้นไม้สักร้านค้าชุมชนสันกับตอง จำนวน 9 ต้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1278 ตอนเเละตัดเเต่งกิ่งไม้ บ้านสันกับตอง 2 จุด นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)