ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1276
ผู้ร้อง นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน
เรื่อง ไฟสปอตไล้ลานกีฬาชุมชนเสีย (ดับ)
ข้อความ ช่วยเปลี่ยนไฟลานกีฬาชุมชนบ้านสันกับตอง จำนวน 4 ดวง (จุด) ให้ใช้การได้ ซึ่งเดิมทางเทศบาลเป็นผู้มาดำเนินการติดตั้งไว้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)