ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1274
ผู้ร้อง สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ข้างธนาคารไทยพานิชป่าเห็ว หน้าปั๊มน้ำมัน เพราะมีกิ่งที่ห้อต่ำมากทำให้รถสัญจรไป-มาลำบาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 24 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)