ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1273
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอรถแม็คโครกำจัดวัชพืช
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องขอการสนับสนุนรถแม็คโครเพื่อมาช่วยในการกำจัดวัชพืชในลำน้ำเหมืองป่าค่า ม.7/9/10 สือเนื่องจากเหมืองป่าค่ามีวัชพืชจำนวนมาก เพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)