ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1272
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอซ่อมแซมหลอดสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู
ข้อความ ขอซ่อมแซมหลอดสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ด้วยหลอดไฟ้ฟ้าสปอต์ไลท์ ภายในสนามฟุตบอลบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ชำรุดจำนวน 1 หลอด จึงขอให้เทศบาลได้ดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลน์ ดังกล่าวไปด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)