ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1271
ผู้ร้อง นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงชื่อ นายธนเดช มณีรัตน์
ข้อความ ขอรถส่งผู้ป่วยติดเตียงชื่อนายธนเดช มณีรัตน์ไปโรงพยาบาลเนื่องจากหมดนัดตรวจ วันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 08.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 22 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1271 ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด ม.10 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 23 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)