ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1270
ผู้ร้อง นายเฉลิม เขียวเจริญ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงควบคุมการเผาศพ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงควบคุมควบคุมการเผาศพ 2 ศพ ที่บริเวณป่าช้าเนื่องจากเป็นการเผาพร้อมกัน วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา บ่ายโมง
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 22 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1270 สนับสนุนรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเผาศพ ม.5 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 22 พ.ย. 2564
1270 สนับสนุนรถดับเพลิง​ม.2 นายทองดี​ อุโมงค์มี ดำเนินการเรียบร้อย 22 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)