ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1268
ผู้ร้อง นายบุญเลิศ ศรีวิชัย
เรื่อง แจ้งขอทำการตัดหญ้า
ข้อความ แจ้งขอทำการตัดหญ้าถนนออกซุปเปอร์ถึงหลังศูนย์มาสด้า เขตติดต่อ ม.1 ต.เหมืองง่า มีหญ้าขึ้นปกคลุมสองข้างทาง เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 19 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)