ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1263
ผู้ร้อง นายเสาร์แก้ว มณีขัติ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ไฟกิ่งทางโค้งบ้านเอ็ดดี้ตลาเดแตก (เสาร์แก้ว) เสียมาหลายวันมืด ขอแก้ไขเปลี่ยน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1263 ซ่อมไฟกิ่งทางโค้ง บ้านเเอ็ดดี้ตลาดเเตก นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)