ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1261
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณาสำรวจ และซ่อมถนน
ข้อความ ขอความกรุณาสำรวจ และซ่อมถนน เนื่องจากมีรถบรรทุกดินจำนวนหลายลำ นำดินไปถมที่ข้างเหมืองเก้าศอก ทำให้ถนนชำรุด และทรุดจำนวนหลายแห่ง ตามรูปถ่ายที่แนบมาครับ ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าเป็นเหมา คือกำนันโอ๋ จึงขอความกรุณาออกสำรวจ+ซ่อมด้วยครับ ชาวบ้านแจ้งมาว่าสัญจรไปมาอันตรายมากครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 12 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)