ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1260
ผู้ร้อง นายบุญมี เสาร์เจริญ
เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่ช่วยตัดต้นไม้
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่เทศบาล ช่วยตัดต้นไม้ ข้างสถานที่ที่กำลังจะก่อสร้าง ข้างโรงเรียนบ้านป่าเห็ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 11 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)