ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1259
ผู้ร้อง นายถาวร จินาเดช
เรื่อง ขุดลอก เหมืองกู่ของหมู่ที่ 5
ข้อความ ขุดลอก เหมืองกู่ของหมู่ที่ 5 ตรงบริเวณหน้าบ้านรองหนม ไปถึงสวนนายมังกร ติศักดิ์ หมู่ 6
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)