ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1258
ผู้ร้อง นายอภิชาติ อูปคำ
เรื่อง น้ำท่วมสวนลำไยตาย ขอแก้ไขด่วนครับ
ข้อความ มีคนเอาดินไปถมลำเหมืองลึกตรงบริเวณหน้าสวนฟาร์มเห็ดพ่อหลวงสุคนธ์ ศรีวิชัย หมู่ 6 ทำให้น้ำเหมืองลึำไหลไม่สะดวก เอ่อล้นทะลักเข้าเหมืองไส้ไก่ ของหมู่ที่ 5 นำ้ท่วมสวยลำไย ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีต้นลำไยถูกน้ำท่วมตายเป็นจำนวนมาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 11 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)